"Vi ska vara ett välkomnande land"


Oron i vår omvärld tvingar allt fler människor att fly från krig och förföljelser. En del av dem kommer till Sverige. Vi ska fortsätta vara ett öppet och välkomnande land. Vi ska erbjuda dem inte bara en fristad utan också att bli en del av det svenska samhället, inte bara skydd utan också arbete och bostad.