Vi skriver avtal med Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten har under hösten genomfört en upphandling av ramavtal av upphandlingskonsulttjänster. Vi nöjda att tillsammans med två andra duktiga leverantörer tilldelats ramavtal.

Upphandlingen avgjordes med en viktning av pris och kvalitetsparametrar, där parametern ”kvalitet” vägde högst (60%). Utvärderingen av kvalitet skedde på grundval av ett bifogat arbetsprov från genomförd LOU upphandling och en fallstudie av en tänkt fiktiv upphandling. Vi är mycket glada och stolta över att få ett ramavtal som tilldelats på den här typen av tilldelningskriterier.

Med den högsta möjliga poängen i kvalitetsparametern visar vi att vi har kompetenta konsulter som utomordentligt väl kommer bidra till att Åklagarmyndigheten tillhandahålls den resurs som efterfrågas. Vi ser fram emot ett givande samarbete säger Elisabeth Göransson, Konsultchef på AffärsConcept.