Vi skriver avtal med Inköpscentralen i norra Kalmar län

I höstas genomförde Inköpscentralen i norra Kalmar län en upphandling av upphandlingskonsulter. Syftet med upphandlingen var att knyta till sig en leverantörer som kan erbjuda kvalificerade upphandlingskonsulter som ett komplement till inköpscentralens egna upphandlingsverksamhet.

Upphandlingen var uppdelad i olika områden, varor och tjänster, IT och entreprenader. Tack vare vår bredd på upphandlingskonsulter kunde vi offerera olika konsulter för att täcka in alla områden som efterfrågades. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Inköpscentralen i norra Kalmar län säger Elisabeth Göransson, Konsultchef på AffärsConcept

Våra konsulter kommer självständigt och tillsammans med referensgrupp från Inköpscentralen i norra Kalmar län genomföra upphandlingar inom alla upphandlingsförfaranden. I arbetet ingår bland annat framtagande av upphandlingsunderlag, annonsering, utvärdering och tilldelning samt rådgivning och utbildning. Ramavtalet gäller från det att det undertecknats av båda parter med möjlighet till förlängning i upp till två år.