Vi skriver avtal med Käppalaförbundet

AffärsConcept har vunnit avtalet för upphandlingskonsulter till Käppalaförhundets och Roslagsvattens projekt för avloppsvatten.

Käppalaförbundet och Roslagsvatten planerar att bygga ut Käppalaförbundets befintliga tunnelsystem för avloppsvatten. I projektet ingår att via sjöledningar överföra avloppsvatten från de befintliga avloppsreningsverken Margretelund och Blynäs till Käppalas system.

För projektet planeras att genomföra ett antal konsultupphandlingar och genomförandeentreprenadsupphandlingar, alla enligt LOU. Upphandlingen utvärderades på grund av pris och kvalitet och AffärsConcept tog hem avtalet med bäst kvalitetspoäng av samtliga anbudsgivare som lämnade anbud.

Katariina Virkkunen, som är en av de offererade konsulterna till projektet ser fram emot avtalsstarten.

– Det känns som ett väldigt roligt och intressant projekt att delta i. Dels på grund av projektets omfattningen, dels på grund av dess art – vi gör något bra för närmiljön och invånarna. Det här ett komplicerat uppdrag och vi tror att vår styrka, kvalitetsupphandlingar, kommer väl till pass för Käppalaförbundet och ger mervärde genom vårt stöd i affärsmässiga överväganden, säger Katariina.

Den första upphandlingen startar omgående. Projektet väntas blir klart i början av 2024.