Vi tillämpar dynamiskt inköpssystem – kom och lyssna på Upphandlingsdagarna

Fler små och medelstora företag får nu möjlighet att vara med och tävla genom SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) införande av dynamiska inköpssystem (DIS).

– Det känns spännande att vara pionjärer i Sverige på detta område och vi hoppas kunna bidra till att sprida erfarenheter om DIS i praktiken. Vår ambition är att ligga i framkant inom nya områden och hela tiden bidra till att utveckla upphandlingsformerna på den svenska marknaden, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på SKL Kommentus.

Vad är ett dynamiskt inköpssystem?

DIS är en elektronisk metod för upphandling som har likheter både med förnyad konkurrens-utsättning och vanliga upphandlingar enligt selektivt förfarande.
Alla leverantörer som uppfyller kvalificeringskriterierna får vara med i systemet. Vid prövningen av tillträde prövas inga produkter eller priser.
Vid köp vänder sig den upphandlande myndigheten till de leverantörer som för tillfället är antagna i systemet. Dessa får sedan lämna anbud. Den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tilldelas kontraktet.

Först ut är DIS för bränslepellets

SKI har tagit beslutet att tillämpa DIS för upphandlingen Bränslepellets 2016. Detta passar bra då leverantörsmarknaden för bränslepellets består till stor del av mindre, lokala leverantörer. Ett dynamiskt inköpssystem är mer flexibelt och ger då dessa leverantörer större möjlighet att konkurrera.

Läs mer om den pågående upphandlingen här.

Lyssna och lär mer om DIS på Upphandlingsdagarna

Den 25 januari kl 13.40 talar SKL Kommentus upphandlingsjurist Erik Edström om DIS på Upphandlingsdagarna som äger rum på Stockholmsmässan, Älvsjö. Vi tycker detta är ett bra forum att informera ytterligare om systemet och ser fram emot att svara på frågor.