Vi upphör med blanketter för dödsorsaksintyg och dödsbevis

Från och med den 1 juni 2015 ändras föreskrifterna SOSFS 2005:29, som bland annat gäller för utfärdande av dödsorsaksintyg och dödsbevis.

Vid varje dödsfall i Sverige ska ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg fyllas i av läkare.
Dödsbeviset skickas till Skatteverket och i vissa fall till polisen. Dödsorsaksintyget skickas
till Socialstyrelsens dödsorsaksregister, vars uppgifter används för forskning och statistik.

I och med den nya föreskriften som börjar gälla den 1 juni 2015 så upphör vi med försäljning av följande blanketter:

  • 406 608 Blankett för både dödsbevis och dödsorsaksintyg (setblankett)
  • 406 616 Blankett för dödsorsaksintyg (enkel)
  • 406 624 Blankett för dödsbevis ( enkel)