Viktig framgång vid Världshandelsorganisationens (WTO) ministermöte i Nairobi

Efter fem dagars intensivt förhandlande i Kenyas huvudstad Nairobi kunde WTO:s 162 medlemsländer enas om ett nytt avtal för världshandeln. Uppgörelsen innehåller bl.a. regler för exportstöd för jordbruksprodukter, lättnader för de minst utvecklade länderna samt ett separat avtal om nolltullar för teknikprodukter. Liberia och Afghanistan välkomnades som nya medlemsländer.