Viktiga besked om skolans digitalisering saknas

Regeringen presenterar nya skrivningar om elevers digitala kompetens, som en del i läro-, kurs- och ämnesplaner. Men viktiga bitar saknas fortfarande i strategin för skolans digitalisering.