Viktiga inspel till avfallsutredning

Regeringen vill att kommunerna ska ansvara för insamlingen av hushållens tidningar och förpackningar. SKL har viktiga inspel till utredningen som nu tillsätts om hur ansvaret bör utformas.