Viktiga pusselbitar saknas när GDPR införs


Riksdagen har antagit dataskyddlagen som kompletterar dataskyddsförordningen, GDPR. Nästa steg blir regeringens förordning och Datainspektionens föreskrifter. Den 25 maj ska det nya dataskyddet vara på plats och börja tillämpas. Men det svenska regelverket är inte komplett utifrån ett näringslivsperspektiv. Varken personuppgiftsscreening vid exportansökningar, uppgifter från visselblåsare eller möjlighet att följa FN:s och OECD:s riktlinjer om CSR kommer att vara möjligt enligt regelverket. Många företag har förgäves inväntat nya föreskrifter från Datainspektionen.