Viktiga slutsatser om lönestrukturen i KI:s lönebildningsrapport


Igår presenterade Konjunkturinstitutet sin årliga lönebildningsrapport. Budskapet är tydligt: för att varaktigt sänka arbetslösheten behöver lägstalönerna hållas tillbaka. Nationalekonom Susanne Spector listar Konjunkturinstitutets viktigaste slutsatser.