Viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation

Regeringen gav idag E-legitimationsnämnden och Skatteverket varsitt uppdrag i syfte att skapa viktiga förutsättningar för gränsöverskridande användning av säkra e-legitimationer inom EU. Uppdragen kommer i sin förlängning att ge ökade möjligheter för svenska myndigheter att ta emot europeiska medborgare i sina e-tjänster, och även skapa förutsättningar för användning av svenska e-legitimationer i europeiska e-tjänster.