Viktigt att personer med funktionsnedsättning deltar aktivt i arbetet med mänskliga rättigheter

Åsa Regnér och Ylva Johansson mötte den 23 november funktionshindersdelegationen.
-Funktionshinderpolitiken är en viktig del av regeringens arbete med mänskliga rättigheter och när vi nu utvecklar den politiken ska det stödja och påskynda genomförandet av konventionen för mänskliga rättigheter. I det arbetet är en viktig förutsättning att personer med funktionsnedsättning ska vara aktivt involverade, säger Åsa Regnér