Viktigt att utgå från kommunernas planer

Regeringen har tillsatt en samordnare för samlad exploatering. Att uppdraget utgår från kommunernas planering är bra.