Viktigt avstamp för den digitala utvecklingen

SKL har nu avrapporterat de insatser som i överenskommelse med regeringen genomförts för främjandet av digitaliseringen och ökad digital samverkan inom offentlig sektor. Sammanfattande rapport och tillhörande bilagor finns nu tillgänglig i sin helhet.