Viktigt besked om ändringar i ebo

SKL är positivt till regeringens förslag idag om att reformera eget boende (ebo). SKL har därmed fått gehör för mycket viktiga förändringar.