Viktigt med mer statligt stöd till klimatanpassning

En höjning av statens bidrag till klimatanpassningsåtgärder kan inte vänta. Det måste ske snarast. Det är en av SKL:s kommentarer till förslagen från utredningen om klimatanpassning.