Viktigt samarbete för cybersäkerhet

Ett nytt strategiskt partnerskap ska möjliggöra en trygg säkerhetslösning från projektstart till ackreditering av ansvariga myndigheter inom säkerhetskänslig verksamhet såsom Försvarsmakten och Säkerhetspolisen (SÄPO).

Det är Expisoft, en ledande aktör inom IT-säkerhetslösningar, som nyligen inlett ett strategiskt partnerskap med AFRY, en framstående aktör inom teknikrådgivning.

John Daniels, sektionschef nationell säkerhet på AFRY, 
Lasse Larsson, vd för Expisoft och längst till höger Gustav
Sandberg, affärsenhetschef för Cyber Security på AFRY.

Samarbetet markerar en viktig milstolpe för cybersäkerheten i Sverige och syftar till att erbjuda en omfattande och sömlös säkerhetslösning. Målet är att höja säkerhetsnivån och förbättra skyddet för bland annat offentlig sektor, viktiga samhällsfunktioner och infrastruktur.

Unik plattform
John Daniels, sektionschef nationell säkerhet på AFRY berättar om samarbetet:
─ Vår kombinerade erfarenhet skapar en unik plattform för att effektivt möta och hantera de säkerhetsutmaningar som svenska organisationer står inför. Att arbeta tillsammans med Expisoft betyder att vi kan erbjuda en välbeprövad säkerhetslösning till våra kunder, vilket är avgörande i en alltmer digitaliserad värld.

Lasse Larsson, VD för Expisoft, kommenterar:
─ Vi är mycket nöjda med att fördjupa samarbetet med AFRY. Deras expertis inom säkerhetsskydd och ackreditering tillsammans med våra produkter och teknologi är en perfekt match för att möta de ökande kraven på cybersäkerhet i Sverige.

Säkerhetskänslig verksamhet

Sedan tidigt 1990-tal har Expisoft banat väg för säkerhetsinnovation och står bakom en lång rad identifierings- och säkerhetsprodukter som följer svenska och europeiska standarder. Samarbetet mellan de båda aktörerna möjliggör en trygg säkerhetslösning från projektstart till ackreditering av ansvariga myndigheter inom säkerhetskänslig verksamhet såsom Försvarsmakten och Säkerhetspolisen (SÄPO).

Partnerskapet innebär att AFRY kommer att projektera och projektleda de säkerhetslösningar som Expisoft utvecklar. AFRYs expertis sträcker sig över fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet och personalsäkerhet. Denna expertis kommer nu att användas för att säkerställa att systemen inte bara är säkra från en teknisk synvinkel utan även uppfyller lagkrav och säkerhetsstandarder.

Kompletterar varandra

Samarbetet är betydelsefullt då bolagen delar kundbas när det gäller aktörer som berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen och/eller NIS-direktivet. AFRY har erfarenhet av att ställa krav, designa, leda införande och utföra säkerhetsgranskningar, vilket kompletterar Expisofts säkra systemleveranser.

Om AFRY
Erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. De har 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.
https://afry.com/en

Om Expisoft
Är en etablerad aktör inom avancerade säkerhetslösningar, kända för sin expertis, kvalitativa produkter och tjänster. Företaget fortsätter att vara en pålitlig partner för organisationer i behov av digital säkerhet.
https://www.expisoft.se/