Viktigt steg mot bättre utbildning för nyanlända

Utredning öppnar för modersmålsundervisning och studiehandledning på entreprenad även för kommuner. Ett bra förslag som SKL jobbat för och vill se genomfört så snart som möjligt.