Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge?

97 procent av de 979 förtroendevalda i Blekinge är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Blekinge har fler förtroendevalda, mer jämn könsfördelning och bättre representation av utrikes födda jämfört med riket.