Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg?

95 procent av drygt 1 400 förtroendevalda i Gävleborg är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. En större andel utrikesfödda är politiker här än i riket i stort.