Vilka är lokalpolitikerna i Halland?

96 procent av de omkring 1 137 förtroendevalda i Hallands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämnare här än i riket som helhet.