Vilka är lokalpolitikerna i Jämtland?

94 procent av de omkring 922 förtroendevalda i Jämtlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Jämtland har en jämnare könsfördelning och har fler förtroendevalda än rikssnittet.