Vilka är lokalpolitikerna i Jönköping?

97 procent av de omkring 1 981 förtroendevalda i Jönköpings län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Jönköping har en högre andel politiker, men en lägre andel kvinnor som förtroendevalda än riksgenomsnittet.