Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar?

97 procent av de över 1 600 förtroendevalda i Kalmars län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Fördelningen mellan kvinnor och män följer rikssnittet medan representationen av utrikesfödda är större.