Vilka är lokalpolitikerna i Kronoberg?

96 procent av de omkring 1 088 förtroendevalda i Kronobergs län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Här är fler förtroendevalda än rikssnittet och Växjö har stor andel förtroendevalda som är under 30 år.