Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland?

95 procent av de omkring 1 721 förtroendevalda i Östergötlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Östergötland har en bättre representation av utrikesfödda förtroendevalda jämfört med riksgenomsnittet och andelen kvinnor som är förtroendevalda har ökat.