Vilka är lokalpolitikerna i Skåne?

96 procent av de omkring 5 050 förtroendevalda i Skåne är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Andelen politiska företrädare per invånare är färre än rikssnittet.