Vilka är lokalpolitikerna i Södermanland?

95 procent av de 1 359 förtroendevalda i Södermanlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. I Södermanland är utrikes födda bättre representerade och här finns något fler förtroendevalda än rikssnittet.