Vilka är lokalpolitikerna i Stockholm?

96 procent av de cirka 5 169 förtroendevalda i Stockholms län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Länet har därmed betydligt färre förtroendevalda per invånare men en något större andel kvinnor än rikssnittet.