Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala?

97 procent av de 1 262 förtroendevalda i Uppsala län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Landstinget har en något högre andel småbarnsföräldrar och länet har en något högre andel utrikes födda bland de förtroendevalda jämfört med rikssnittet.