Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrland?

95 procent av de omkring 1 178 förtroendevalda i Västernorrlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Västernorrland har en jämnare könsfördelning och har något fler förtroendevalda än rikssnittet.