Vilka är lokalpolitikerna i Västmanland?

96 procent av de 1 279 förtroendevalda i Västmanlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Kommunerna i Västmanland tillhör de i landet med jämnast könsfördelning och länet har något fler förtroendevalda än rikssnittet.