Vilka är lokalpolitikerna på Gotland?

97 procent av de 237 förtroendevalda på Gotland är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Gotland har något fler förtroendevalda och en högre andel kvinnor än rikssnittet.