Vill motverka brottslighet online

Att motverka brottslighet är en av regeringens mest prioriterade frågor, även online, framhåller civilminister Erik Slottner.

Civilminister Erik Slottner. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Därför har regeringen också lagt ett uppdrag på Post- och telestyrelsen som handlar om krafttag mot telefonbedrägerier, så kallad spoofing. Det drabbar särskilt äldre och personer med intellektuell funktionsnedsättning på ett skoningslöst sätt och ska motverkas med kraft, skriver han på debattplats i Altinget.

Digitaldag en samverkansplattform

I syfte att öka den digitala inkluderingen har regeringen lanserat konceptet ”Digitalidag”, en form av samverkansplattform. Det grundades för fem år sedan med syftet att bland annat koordinera utbildningsinsatserna runt om i Sverige.

– Det har blivit en viktig folkrörelse för digital inkludering och därmed stärkt konkurrenskraft. Från och med januari i år ska Post- och telestyrelsen driva och utveckla konceptet vidare för att skapa en långsiktig lösning, förklarar civilministern.