Vill ni arbeta tillsammans med ESV för att ta fram en kostnadsmodell för IT?

IT-kostnader är en av de största kostnaderna i den svenska statsförvaltningen. Det kan trots det vara svårt att uppskatta kostnaderna för IT-systemen, men också att se hur de bidrar till helheten på myndigheten. Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått ett uppdrag i sitt regleringsbrev att ta fram en IT-kostnadsmodell, ett uppdrag som fokuserar just på kostnader och helhet.