Vill öka dialogen med idéburna

För att få verklig utväxling på civilsamhällets och idéburen sektors bidrag krävs ett politiskt ansvarstagande. Det framhåller Lena Olsson, ordförande, Värmlands Idéburna, och Petter Skogar, vd, Fremia.

I ett debattinlägg vill de skicka med tre råd till kommunpolitiker, framför allt i Värmland men även i Sverige som helhet:

1) Regelverk och finansieringsmodeller behöver vara stabila och långsiktiga. Räkna upp bidrag och ersättningar så att de speglar kostnadsläget – gärna genom indexering. I nuläget går många verksamheter på knäna. Bidrag och ersättningar har inte ökat på många år, trots rekordinflation och avtalsrörelsens stora löneökningar.

2) Våga använda den palett av samarbetsmöjligheter som finns. Olika samhällsutmaningar kräver olika typer av samarbeten, som föreningsbidrag, reserverad upphandling eller IOP (Idéburet-offentligt partnerskap).

3) Utveckla och formalisera dialogen med civilsamhället i kommunerna. Samtal och överenskommelser behöver pågå kontinuerligt. Det förenklar processen att få till bästa möjliga samarbete när behoven uppstår.

Stora utmaningar

Debattörerna menar vidare att vi står inför stora utmaningar: levnadskostnadskris, utanförskap, våldsam kriminalitet, stundande lågkonjunktur och klimatförändringar är bara några.

De pekar på att det är kommunerna som har det direkta ansvaret för att lösa många av samhällsutmaningarna och menar samtidigt att kommunerna inte kan inte göra allt själva. Det krävs djup samverkan och nytänkande, egenskaper som ligger i civilsamhällets DNA. ”Tyvärr tar rikspolitiken nu steg som leder till minskade möjligheter för civilsamhället att verka. Bland annat en radikal nedskärning på studieförbunden”, avslutar debattörerna.

Debattartikeln var införd i Nya Wermlands Tidningen 2023-12-11.

Fakta om Fremia
Fremia bildades 2021och är arbetsgivarföreningen för verksamheter i huvudsak inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samt medarbetar- eller partnerägda företag. Läs mer.

Fakta Värmlands idéburna
Värmlands Idéburna (VI) ska verka som samordningsorgan för idéburna föreningar i Värmland och tillvarata medlemsföreningars intressen gentemot myndigheter och övriga samhällsorgan och utveckla samarbetet med dessa. Demokratiska principer, jämställdhet och likvärdighet utvecklas inom föreningsrörelsen, menar VI.  

Läs mer

Bilden ovan samt på förstasidan: Värmlands Idéburna.