Vill se register över upphandlande myndigheter

Det är mycket snack om olika typer av register över leverantörer i offentlig upphandling. Vore det inte också dags för ett register över upphandlande myndigheter/enheter? Så skrev docenten och upphandlingsexperten Andrea Sundstrand på sociala medier för en tid sedan.

OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt för att höra mer om vad hon menade och vilka reaktioner hon hittills fått.

Andrea Sundstrand.

I inlägget på LinkedIn menar Andrea Sundstrand att ett register skulle kunna ge besked om vilka upphandlande myndigheter/enheter som åkt fast för upphandlingsskadeavgift och hur många gånger, vilka som alltid/ofta betalar för sent, vilka som kräver ändringar av offentliga kontakt, vilka som i huvudsak använt samma leverantörer de senaste fem åren, vilka som fått sina upphandlingar överprövade och hur ofta den sökande fått rätt etc.

OA: Berätta litet mer hur du tänker och vilka som skulle kunna använda ett sådant tänkt register?

– Många inser inte det men upphandlingsreglerna är faktiskt skyddsföreskrifter för leverantörerna. Leverantörens intresse är att vinna upphandlingen – så de anpassar sig efter de krav och det underlag som köparen utformar, säger Andrea Sundstrand när OFFENTLIGA AFFÄRER ringer upp.

Hon betonar att de allra flesta företag som levererar till det offentliga inte är kriminella eller bovar, utan bara gör allt för att vinna upphandlingen.

– Det har blivit mycket fokus på hur man kan hindra kriminella från att vinna men mindre fokus på att det är upphandlande myndigheter och enheter som faktiskt styr över upphandlingen! Självklart ska vi jobba för att de med skatteskulder eller de som förstör miljön o.s.v. inte ska vinna kontrakt. Men vi måste även jobba på att göra upphandlingarna bättre. Tyvärr finns upphandlande myndigheter som konsekvent felar och som flertalet gånger måste betala upphandlingsskadeavgifter.

Har du fått några reaktioner på ditt inlägg mitt i sommarvärmen?

– Efter mitt inlägg har det även blivit diskussion i Finland och även i Danmark – fler tycker att det kunde vara en bra idé med ett register över upphandlande enheter/myndigheter. Inte minst för att varna leverantörerna för oseriösa upphandlande myndigheter. LOU är ju som sagt en skyddslagstiftning för leverantörerna!

Andrea Sundstrand tillägger att om en upphandling går snett så kan det lika gärna vara den upphandlande myndigheten som gjort fel. Det behöver inte bero på en kriminell leverantör.

Har du hört något från någon upphandlande myndighet eller organisation för inköpare?

– De har varit väldigt tysta.

Kommer du att driva frågan på Upphandlingsrättsdagen eller Upphandlingskonferensen?

– Jag kommer inte att driva detta, men jag tycker att jag som forskare i ämnet ska lyfta saker som jag ser är tokiga. Nu har det varit mycket fokus på kriminella, brottslingar, och så vidare – men det finns andra problem också. Jag vill uttrycka en mer nykter syn på problematiken.

Vad skulle man kunna göra åt saken, enligt dig?

– Det är alltid en fråga om resurser. Jag är förvånad över att inte myndigheterna lägger mer pengar på upphandling – varje satsad krona ger så mycket tillbaka! Många inköpare och upphandlare kämpar med att hinna med. Och hinner de inte med finns alltid risken att upphandlingarna blir sämre, avslutar Andrea Sundstrand.

Om Andrea Sundstrand

Docent i offentlig rätt med särskild inriktning mot offentlig upphandling. Ansvarig för kursen Offentlig upphandling på Juridicum, Stockholms universitet. Undervisar bl.a. vid Juridicum i Uppsala, Lunds universitet, vid George Washington universitetet i Washington, vid Kings’ Collage i London och vid Tartu universitet i Tallin. Andrea är ordförande och ansvarig utgivare för Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT).