Vinnare av Omfamningen 2023

Stort grattis Johanna Sollerman, Örebro kommun, som på tisdagens kväll den 5 december 2023 mottog pris som Årets Trygghetsskapare!

Johanna Sollerman. Foto: LinkedIn.

Utmärkelsen som kallas Omfamningen delades ut vid banketten under Trygg och Säker 2023. Bakom priset står bland andra tidningen OFFENTLIGA AFFÄRER som vid prisutdelningen fick strålande hjälp av Aktuell Säkerhets Jenny Persson med prisutdelningen.

Johanna Sollerman kopplar, i sin roll som strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete, ihop vetenskap, och praktik så att praktiken blir kunskapsbaserad. Genom att utveckla det lokala arbetet på det sättet, har hon också bidragit till nationell utveckling av det brottsförebyggande arbetet. I Örebro kommun, som på ett mycket förtjänstfullt sätt verkar för trygghet, är Johanna 100 procent i sin roll, skriver arrangören i presentationen av de nominerade.

Urban Nilsson, vd på Hexanova och ansvarig utgivare/grundare av OFFENTLIGA AFFÄRER säger på LinkedIn:
– Stort tack till alla som deltog och gjorde årets bankett till en riktigt härlig och minnesvärd kväll

En mötesplats

Trygg & Säker 2023 är mötesplatsen som bidrar till nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som utsätts för brott får rätt skydd, stöd och hjälp.

Konferensen Trygg & Säker visar hur främjande och brottsförebyggande arbete kan ge positiva effekter inom alla de områden som utmanar oss i dag. Konferensprogrammet belyste i år ämnen som social- och situationell prevention, civil beredskap och försvar, IT- och informationssäkerhet, lagar och regler, risk och kris.

Arrangören:
Tillsammans med organisationer, leverantörer och viktiga aktörer i branschen skapar vi ett forum och en mötesplats som främjar arbetet med trygg- och säkerhetsfrågor och det brottsförebyggande arbetet i Sverige.