Visa upp effektiv verksamhet för hela Europa

EPSA står för European Public Sector Award och är ett europeiskt pris för att belöna utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Priset delas ut vartannat år och nu är det dags att lämna in ansökan för 2015 års pris.