Vissa justeringar av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Regeringens förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el behöver EU-kommissionens godkännande. Nya statsstödsregler har nyligen beslutas av Kommissionen. Under statsstödsprövningen har framkommit att Kommissionen vid tillämpning av dessa regler sannolikt inte kommer att godkänna skattereduktionen. Regeringen kommer därför att föreslå vissa justeringar i förslaget om skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el. Ambitionen är att skattereduktionen ska kunna träda i kraft senast den 1 januari 2015.

Pressmeddelande: Vissa justeringar av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Finansdepartementet,
10 juni 2014