Vita jobb-modellen inget för Lindesberg


Vita jobb-modellen döms ut av arbetsgivarna eftersom den gör facken till kontrollanter. I Lindesberg testas en annan modell tillsammans med Skatteverket. Svenskt Näringsliv ser fördelar men manar till försiktighet. ”Det är viktigt att Skatteverket inte tillåts behandla en mycket omfattande mängd uppgifter”, säger Kerstin Nyquist, skattejurist på Svenskt Näringsliv.