Webbaserad utbildning i systematisk uppföljning för chefer i socialtjänsten

Intresset för uppföljning i socialtjänsten har skiftat från kostnadsuppföljningar till att se värdet med att följa upp hur det går. Socialstyrelsen och utbildningsföretaget Xtractor arbetar därför med att ta fram en webbaserad utbildning i systematisk uppföljning som lanseras våren 2015.

Syftet med utbildningen är att inspirera och få chefer i socialtjänsten att vilja implementera systematisk uppföljning i sina verksamheter. Därför är fokus på att visa hur det går till och att det inte behöver vara svårt snarare än att förklara vad det är och varför det är bra.

− Det är ett väldigt intressant projekt som handlar mycket om att se till att innehållet i utbildningen är så verklighets- och verksamhetsnära som möjligt. Vi förstod också tidigt att det krävdes en omfattande målgruppsanalys för att ta reda på de behov som fanns och hitta det bästa sättet att utbilda, säger Linda Öberg från Xtractor som är pedagogisk rådgivare i projektet.

Hon berättar också att de tillsammans med Socialstyrelsen bestämde sig för att ordna en workshop med ett tjugotal personer ur målgruppen för att få fram ett så bra underlag som möjligt innan de gick vidare.

− När vi träffade målgruppen blev det tydligt att de ville ha möjligheten att ses och diskutera. De ville också att utbildningen skulle vara relevant och få en användarupplevelse. Men det var också en i gruppen som sa ”vi vill veta hur andra har gjort så att vi vet hur vi ska göra!”. Det gav en ledtråd till vilken sorts utbildning vi skulle göra.

Lösning och utbildningens pedagogiska upplägg

Webbutbildningen är en del i ett så kallat Blended Learning-program där individuell utbildning på iPad eller dator följs upp med diskussioner och övningar i grupp.

För att göra webbutbildningen verksamhetsnära föreslog Xtractor storytelling. Därför skriver de nu ett manus till en filmatiserad historia som följer en fiktiv chef i socialtjänsten. Historien handlar om hur en chef ställs inför en fråga om hur verksamhetens insatser fungerar, och chefen inser att hon har svårt att visa hur det går för klienterna. Det gör att hon börjar fundera på systematiskt uppföljning och besöker en verksamhet som har börjat följa upp systematiskt.

Tanken är att för hela utbildningen arbeta med ett varierande upplägg som ska inspirera målgruppen till att fundera, reflektera och diskutera hur man kan implementera systematisk uppföljning. Det kommer också att skapas ett övningsverktyg där målgruppen får öva på att registrera och sammanställa information som kan användas för systematisk uppföljning.

Tips på hur du involverar målgruppen när du ska ta fram en webbaserad utbildning

  1. Inventera! Vilka enkäter och intervjuer finns sedan tidigare?
  2. Bjud in målgruppen under en heldags workshop! Låt dem göra gemensamma övningar för att fånga upp behov.
  3. Bjud in målgruppen till att vara en del i utvecklingen av utbildningen! Låt målgruppen som var med under analysen vara med som referensgrupp i produktionsprocessen.

Av Tereza Kennedy
Manusförfattare och Pedagogisk rådgivare, Xtractor