Webbutbildning inom verksamhetslogik

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram en webbutbildning inom området verksamhetslogik. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på en myndighet med att planera, prioritera, följa upp och analysera i förhållande till verksamhetens mål. Du genomför utbildningen på egen hand och när du vill.