Ytterligare åtgärder för ökad hälsa och återgång i arbete

Försäkringskassan får i uppdrag att föreslå utfallsmått för att mäta återgång i arbete för personer med olika typer av långvarig sjuklighet. Det beslutades på torsdagens regeringssammanträde.