Ytterligare koncentration av cancervården

Samtliga landsting/regioner har beslutat att ytterligare sex åtgärder inom cancervården ska koncentreras till färre ställen. De nationella vårdenheterna ska vara igång 1 januari 2017.