Ytterligare miljoner till landstingen för att korta väntetiderna i cancervården

Idag beslutade regeringen att betala ut 206 miljoner kronor till landstingen som har lämnat in en redovisning för hur de arbetar med standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Gabriel Wikström