Ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel

Inför budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen förändringar på skatteområdet. Energiskatten på bensin höjs med ytterligare 4 öre per liter för bensin och med 5 öre per liter för dieselbränsle utöver tidigare förslag. Samtidigt avser regeringen att öka kompensationen till jordbruket.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Magdalena Andersson