Klart med program för eFörvaltningsdagar 2022

Nu finns programmet tillgängligt för 2022 års eFörvaltningsdagar 19-20 oktober på Nacka strand utanför Stockholm. Temat är Framtidens säkra och hållbara digitalisering.

Fokus ligger på cybersäkerhet, AI och diskussioner. När konferensen hålls har valet nyligen genomförts och vi kan summera hur den politiska sfären formerat sig och hur det kan tänkas påverka framtidens digitalisering av offentlig sektor.

Anna Felländer.

Representant för regeringen väntas delta, liksom experter och debattörer. En av dessa är Anna Felländer, Grundare, Anch AI, som tar upp ämnet Hållbar och etisk AI – hur offentlig sektor kan accelerera implementeringen. Frågeställningen som hon fokuserar på är hur en organisation undvika riskerna och fallgroparna med AI och samtidigt hålla koll på regler gällande diskriminering och personlighetsskydd. Åhörarna får du ta del av hur de kommande EU-reglerna kommer påverka AI och om hur den egna organisationen kan omvandla risker till möjligheter.

Trendspaning

Stefan Hyttfors, Trendspanare och föreläsare i över 30 länder kommer till eFörvaltningsdagarna med de senaste trendspaningarna kring hur en organisation behöver anpassa sig inför framtiden. Han målar framtidsbilder genom att prata om samhälls- och beteendeförändringar i digitaliseringens värld.

Detta och massor av andra intressanta inslag finns på agendan. Ta del av programmet genom att klicka här.

Arrangören, Hexanova Events, skriver i programbladet: ”Vi vet att du har fått vänta länge, men nu är väntan över! Här väntar ett program framtaget tillsammans med några av landets främsta experter när det kommer till digitalisering.”

Urban Nilsson, Hexanova. Foto: Ann Rehnberg

Urban Nilsson, programansvarig, framhåller i inledningen till programbladet:

– Samtidigt som det svenska välfärdssamhället strävar mot digital transformation av samhällsnära tjänster, vilket kan innebära större öppenhet och bättre tillgänglighet för såväl medborgare som landets offentliga organisationer, pågår påverkansoperationer och cyberhoten ökar i takt med utvecklingen.

”Möjlighet att navigera rätt”

– Detta behöver alla som planerar framtida e-tjänster och digital tillgänglighet ta in i kalkyler och planeringsarbetet och därför har också utmaningarna, men framför allt möjligheterna att navigera rätt bland dessa hot fått ett naturligt utrymme i centrala delar av konferensprogrammet.

Samtidigt betonar han:

– Vi kan dock inte enbart se till hoten, utan det finns tonvis av goda exempel på lösningar som underlättar arbete, förenklar vardagen och säkerställer driften av välfärdssamhället framåt.

Läs hela programmet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *