100 miljoner motiverar till kvalitets­registrering

Genom att registrera alla äldre patienter ska Sverige förebygga riskerna för fall, undernäring och trycksår. Regeringen betalar ut stimulanspengar för att öka inrapporteringen till kvalitetsregistren.

Alla landsting och 90 procent av alla kommuner får nu del av de 100 miljoner kronor i prestationsersättningar som fördelas för arbetet med att registrera i kvalitetsregister.

– Detta är ett led i att skapa en bättre vård och omsorg om de mest sjuka äldre, säger Maria Larsson, barn- och äldreminister.

Alla patienter som är 65 år och äldre, eller där riskfaktor finns, registreras i senior alert utifrån risk för undernäring, trycksår eller fall. För sjukhusen gäller det patienter över 75 år. Hälften av pengarna, 50 miljoner går till de kommuner och landsting som registrerar i Senior alert. Under 2011 har mer än 148 000 riskbedömningar gjorts.

40 miljoner går till de som registrerat minst 50 procent av dödsfallen inom sitt område i Svenska Palliativregistret. Ytterligare 10 miljoner går till de som registrerat minst 70 procent. Genom registret kan man se hur väl eller illa vården i livets slutskede fungerar. Har man blivit tillräckligt smärtlindrad? Är man ensam i dödsögonblicket?

Med bra mätresultat och hög täckningsgrad blir det också möjligt att jämföra kommuner och landsting emellan.

För 2012 har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om att gemensamt satsa 1 miljard kronor

som omfattar bland annat god läkemedelsbehandling och en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

För 2012 har regeringen och SKL en överenskommelse om att gemensamt satsa 1 miljard kronor för att bland annat förbättra läkemedelsbehandlingen och få till en mer sammanhållen vård av de mest sjuka äldre.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *